Archeologické poklady Čech - výstava

Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu od roku 2017, kdy bylo prozkoumáno území o velikosti 683 fotbalových hřišť a objeveno více než 200 tisíc artefaktů. Expozice také zobrazuje vztah mezi stavitelstvím a archeologií a ukazuje, jak jejich spolupráce může zvýšit prostor pro výzkum.


Výstava, která byla vystavena veřejnosti, je organizována do tří sekcí. První část se zaměřuje na uvodní shrnutí práce a úsilí odborníků, které pokročilo od roku 2017. Za tu dobu prozkoumali oblast, jejíž rozsah je srovnatelný s 683 fotbalovými hřišti a odhalili více než 200 tisíc artefaktů.

Výstava také zdůrazňuje vztah mezi dvěma profesemi, které se často střetávají - stavitelství a archeologii. Jejím cílem je ukázat, jak je možné harmonicky spojit jejich práci, čímž se prostor pro výzkum zvětšuje. Jak uvedl kurátor výstavy, Jan Musil, tato výstava je důkazem toho, že vzájemná spolupráce těchto dvou oborů může být velmi účinná.

Druhá část výstavy se věnuje kontrastu mezi světem živých a mrtvých. Ve středu vystavovacího prostoru je oddělená oblast, kde jsou vystavené významné nálezy z dvou hrobů, které byly objeveny na území Slatiňan v období stěhování národů. Mezi těmito předměty jsou kosterní nálezy asi 40letého muže a 35leté ženy, doplněné darů od příbuzných darovaných pro jejich poslední cestu.

Expozice představuje unikátní rozměr, který návštěvníka neskryje pod zástupem předmětů. Jak uvedl ředitel muzea, Tomáš Libánek: 'Výstava byla koncipována tak, aby byla vybíravá a ukázala nejen co jsme našli, ale také co vše zahrnuje práce archeologů.'

Tvůrci výstavy rovněž odhalují některé z kapes archeologického výzkumu, od fáze vykopávek až po vědecké postupy používané při analýze objevů. Nechybí ani techniky, jako je například laserové skenování, metodou původně vynalezenou pro hledání vietkongských partyzánů během studené války, která dnes slouží archeologům k popisu povrchu krajiny.

Nejproslulejším předmětem výstavy, která bude k vidění v Kačkově sále až do ledna 2026, je nejstarší dřevěná studna na světě. Tento předmět byl odhalen během stavebních prací v Ostrově na Chrudimsku v roce 2018 a na výstavě světla světa spatří její přesná replika. Originál byl konzervován odborníky z fakulty restaurování pardubické univerzity tím, že byl na 16 měsíců naložen do cukrového roztoku.

Návštěvníci nebudou připraveni o originál, protože budou moci vidět tři dřevěné desky přímo ze studny ze šestého tisíciletí před naším letopočtem. Tato interaktivní část výstavy poskytne divákům možnost vyzkoušet si ostrost sekery, která byla použita při výrobě repliky, jak doplnil Tomáš Zavoral, vedoucí archeologického oddělení muzea.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Učitel roku

Hlavní zprávy