Ekologická hrozba - jedovaté usazeniny v přístavech

Obec Rybitví na Pardubicku nesouhlasí se splavněním Labe až do Pardubic, obává se ekologického rizika spojeného s uvolněním jedovatých látek a možností narušení hráze retenční nádrže Lhotka. Občané Rybitví chtějí splnit určité podmínky projektu, zatímco Ředitelství vodních cest uznává, že úpravy řeky komplikují staré ekologické zátěže.


Obec Rybitví na Pardubicku vyjadřuje nesouhlas s plánem na splavnění řeky Labe až do Pardubic a varuje před ekologickým rizikem, které může vést k uvolnění jedovatých látek a znečistění životního prostředí. Obec se obává například i možného narušení hráze retenční nádrže Lhotka, která slouží k zachycování odpadních vod z chemického průmyslu před tím, než se vypustí do řeky.

Nejen obec Rybitví, ale i ekologické organizace jako Děti Země, poukazují na to, že chybí důvod pro nákladné a rozsáhlé prodloužení labské vodní cesty. Stávající průmyslové podniky v Pardubickém kraji mohou využít přístavy Chvaletice nebo Kolín, které se nachází pouze několik desítek kilometrů od krajských měst Pardubic a Hradce. Skutečná poptávka po této dopravě podle nich neexistuje.

Stát plánuje na přelomu roku 2029 splavnit úsek Labe u Přelouče, přičemž připravuje tři různé varianty tohoto projektu. Jedná se o 24 kilometrů dlouhý úsek plavebního kanálu, zahrnující modernizaci plavebního stupně Srnojedy, prohloubení plavební dráhy od Přelouče až k pardubickému zdymadlu a výstavbu veřejného přístavu v Pardubicích.

Občané Rybitví se obávají zejména starých ekologických zátěží, které by mohly být uvolněny při stavebních pracích na prohloubení plavební dráhy. V devadesátých letech zde předchůdce Synthesie vypouštěl do Labe odpadní vody s obsahem toxických látek, olejů a barviv, které se usazovaly v korytu řeky. Obava je, že tyto usazeniny by mohly být rozvířeny a posunout znečištění dále po proudu řeky, což by mohlo kontaminovat ornou půdu nebo zdroje pitné či závlahové vody.

Rybitví vyjadřuje také obavy ohledně zajištění retenční nádrže Lhotka, zejména v souvislosti s úpravou koryta řeky a lodní dopravou. Obec se obává, že prohloubení koryta řeky, které je pouhých několik desítek metrů od hráze nádrže, by mohlo ohrozit stabilitu hráze a vést k ekologické katastrofě.

Obec Rybitví sice neříká zásadní ne splavnění Labe, ale uvádí, že má podmínky, které by chtěla splnit. Na druhou stranu, Ředitelství vodních cest (ŘVC) v koncepci Splavnění Labe uznává, že úpravy řeky budou staré ekologické zátěže komplikovat. ŘVC také poukazuje na další problematická místa, jako je areál Aliachem – Synthesia Semtín a staré skládky odpadů z rafinace ropy u Parama.

Přestože nyní Krajský úřad koncepci posuzuje, Ředitelství vodních cest doufá v pokračování přípravných prací a rychlé oslovení Klubu českých turistů (KČT) pro posouzení trasy. Nejspornějším úsekem chystaného díla je stavba kanálu u Přelouče, která by měla vést částečně přes chráněnou přírodní lokalitu Slavíkovy ostrovy.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Pardubice

Hlavní zprávy