Revitalizace rybníka Rosnička odstraní tisíce kubíků bahna, město investuje 30 mil. Kč

Klíčovým krokem bude fyzické odstranění tisíců metrů krychlových bahna, v kterém sinice přežívají. Projekt získal dotaci a město investuje dalších 30 milionů Kč. Bahno poslouží zemědělcům jako hnojivo.


Rybník Rosnička ve Svitavách se konečně dočká dlouho očekávané revitalizace. Po šesti letech od katastrofy, kdy kvůli extrémnímu vedru došlo k masovému úhynu ryb, se město pustí do procesu, který odborníci doporučovali hned na začátku. Odstranění tisíců metrů krychlových bahna z dna rybníka je klíčovým krokem ve zlepšení podmínek pro život vodních organismů.

Bahno, v němž sinice přežívají zimu, totiž jinou cestou než fyzickým odstraněním nezmizí. Použití různých metod, jako je provzdušňování, bakteriální čištění nebo plovoucí zelené ostrůvky, sice mají přirozenější charakter, ale ne dosahují tak rychlého efektu jako odbahniní. Město na revitalizaci rybníka získalo dotaci.

Práce by měly začít již v listopadu. „Odbahnění bude předcházet slovění a vypuštění Svitavského rybníka, který je pod Rosničkou. Je to nezbytné, protože když je napuštěný, zasahuje do podzemní hladiny horního rybníka,” uvedl starosta Svitav David Šimek. Radnice se na tom předběžně domluvila s Rybářstvím Litomyšl, které obhospodařuje rybník pod Rosničkou.

Jakmile bude vyřešen tendr na zhotovitele prací, začne vypouštění rybníků. Ve září by mohlo dojít k vypouštění Svitavského rybníka, na který naváže Rosnička v říjnu.

Bahno bude po vytěžení sloužit zemědělcům jako hnojivo. „Již v červenci bychom chtěli zahájit výběrové řízení na dodavatele díla a samotný rybník začít vypouštět v druhé polovině října,” uvedl vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. Projekt je podpořen téměř 40 milionovou státní dotací, dalších 30 milionů bude hradit město z vlastních prostředků.

Proces odbahnění bude náročný. Kumulovaných 60 tisíc kubíků bahna bude nejprve uloženo na dvou obrovských haldách. Poté budou sedimenty sesychat až do podzimu příštího roku, aby mohly být rozvezeny na zemědělské pozemky v okolí Svitav.

Starosta Šimek dodal: „Museli jsme získat souhlasy od všech vlastníků pozemků. Mám potvrzení od téměř 300 vlastníků na uložení sedimentů na 100 hektarech. Maximální vrstva na polích bude osm centimetrů a sedimenty budou zaorány.” Pro zemědělce tak vznikne ideální hnojivo.

Mezitím dojde i k sanaci dna rybníka a úpravě hráze. Očistěné vody v Rosničce by se mohli obyvatelé dočkat v koupací sezóně roku 2026, kdy by rybník mohl být opět napuštěn.

Současně s odbahněním rybníka budou dokončeny i další projekty zaměřené na čistotu vody. Vodohospodáři například pomocí vrtů zjišťují, kde se ztrácí voda z koryta řeky Svitavy před vtokem do Rosničky. Sanace koryta má zabránit prosakování vody.

Povodí Moravy také plánuje obnovu přirozeného stavu jednoho z bohatších přítoků do Rosničky a návrat meandrů do přírody. Revitalizaci pramenné oblasti řeky Svitavy připravuje i Institut environmentálních výzkumů a aplikací.


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Učitel roku

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024