Infocentrum Pardubice vypisuje výběrové řízení!

0

turistické informační centrum pardubice, výběrové řízení pardubice


Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Přepážkový pracovník/pracovnice Turistického informačního centra Pardubice“ do nově otevřené pobočky v areálu Automatických mlýnů. Předpokládaný nástup ihned.

Požadavky na uchazeče:

• SŠ vzdělání,

• výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování a kultivovaný projev,

• výborný písemný projev,

• zkušenost se správou sociálních sítí (Facebook, Instagram)

• samostatnost, kreativita, zodpovědnost,

• dobrá znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou,

• zkušenosti s organizováním akcí či průvodcovskou činností výhodou,

• časová flexibilita, asertivita, schopnost multitaskingu,

• trestní bezúhonnost,

• znalost města Pardubice a jeho blízkého okolí,

• pozitivní vztah k městu Pardubice.

Náplň práce:

• každodenní komunikace s klienty a návštěvníky informačního centra v Automatických mlýnech a Machoňově pasáži na třídě Míru,

• správa internetových stránek a sociálních sítí (vkládání příspěvků, aktualizace informací),

• zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní akce, vč. jejich zadávání do systému,

• zprostředkování a případné zajištění průvodcovských služeb,

• aktualizace kalendáře akcí a seznamu turistických objektů,

• administrativní činnost spojená s provozem informačního centra,

• objednávání a prodej suvenýrů, upomínkových předmětů a jejich doplňování,

• prodej jízdenek MHD.

Nabízíme:

• zázemí v příspěvkové organizaci statutárního města Pardubice,

• zajímavou a pestrou práci v dynamickém prostředí a přátelském kolektivu,

• 5 týdnů dovolené,

• roční časová jízdenka na MHD,

• příspěvek na stravování ve formě paušálu k výplatě,

• možnost dalšího vzdělávání,

• platové ohodnocení dle praxe.

Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je:

• státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt,

• dosáhla věku 18 let,

• způsobilá k právním úkonům,

• bezúhonná.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, příjmení, popř. titul,

• datum a místo narození,

• místo trvalého pobytu,

• adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefonní kontakt.

K přihlášce přiložte:

• strukturovaný životopis,

• motivační dopis,

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. kopie dalších dokladů

osvědčujících znalosti a dovednosti,

• originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

v tomto znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení

dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich

zpracování.

Jméno a příjmení

Datum narození

Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 8. 9. 2023 osobně do infocentra (třída Míru 60) – Turistické informační centrum Pardubice, p.o. (do 12:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

Mgr. et Mgr. Miloslava Christová

ředitelka

Turistické informační centrum Pardubice, p.o.

třída Míru 90

530 02 Pardubice

Strukturovaný životopis a motivační dopis je v daném termínu nutné doložit také v elektronické podobě na e-mailové adresy: christova@ticpardubice.cz.

Obálku je nutné označit nápisem: „Výběrové řízení – Přepážkový pracovník Turistického informačního centra Pardubice (NEOTVÍRAT)“.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Předpokládaný termín pohovoru bude sdělen individuálně jednotlivým uchazečům.

Zdroj: Pardubice.eu


Autor: Andrea Region24 Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář