Vyjádření k aktuální situaci ve zdravotnictví v Pardubickém kraji

0

zdravotnictví, pardubický kraj


Vážení spoluobčané, omezení provozuschopnosti nemocnicí v našem kraji konečně přiznává i hejtman Netolický.[1] O to smutnější je skutečnost, že o nastalé situaci dlouhodobě věděl, avšak neučinil nic, aby se tomuto stavu zabránilo.

Pokud jste si za posledních 10 let všimli poklesu kvality ve zdravotnictví, nejste v tomto sami a je možné, že dokážeme odpovědět na některé Vaše otázky.

I když si možná myslíte, že se Vás to momentálně netýká, čas od času každý z nás musí navštívit naše zdravotnická zařízení. Lidé se rodí, zraňují se při každodenních aktivitách a přirozeně stárnou a opotřebovávají se. Současný stav zdravotnictví v Pardubickém kraji je však žalostný a rok co rok se toto bohužel zhoršuje, a proto musíme na tragický stav nyní reagovat tímto sdělením.

Za tuto situaci je v kraji zodpovědné zastupitelstvo kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým. Vedení kraje se za posledních 10 let neměnilo a my bychom Vám rádi odprezentovali dosažené výsledky, které pokud jste ještě nepocítili, tak patříte nejspíše mezi ty šťastnější anebo problém řešíte tak, že zbytečně neriskujete a za lékaři cestujete raději mimo region spravovaný panem Netolickým.

Výsledky práce:

  • Kraj dovedl do žalostného stavu naše krajské nemocnice. Obzvláště pod jeho vedením utrpěly (a nadále trpí) nemocnice ve Svitavách, v Litomyšli a v Chrudimi, které jsou dlouhodobě rozpočtově a personálně nestabilní, přičemž se tato situace podepisuje na kvalitě péče, kdy je znát značný nárůst nespokojených lékařů (a následně logicky) i pacientů.

  • Personální nedostatek doktorů kraj nikterak dlouhodobě neřeší a vytěžuje doktory skrze často nedovolené přesčasy, které se podepisují na kvalitě poskytované péče. Spousta doktorů toto zacházení nevydržela a v bídně řízených nemocnicích ukončila své pracovní poměry. Výsledkem je pak vytváření společné lůžkové péče, tlaky na slučování oddělení (i mezi sousedními nemocnicemi), omezování péče, útlumu celých oddělení nemocnic, nekvalitní strava pacientů apod. Vedení kraje se navíc nezdráhalo nedávnou celostátní situaci ke změnám zákoníků práce ve vztahu k lékařům a jejich stávkám zneužít ke zmatení občanů, jelikož doufají, že dlouhodobě vytvářené problémy hodí s velkou pompou na stát.

  • Do obsazení vedoucích orgánů nemocnic (představensteva nemocnic) nebyli vybráni lidé na základě zkušeností s řízením nemocnic (ani s jiným prosperujícím podnikem), nýbrž na základě osobních vztahů s vedením kraje, panem Netolickým a paní Matouškovou. V čele těchto nemocnic jsou tak namísto zkušených řídících pracovníků, lékaři, kteří jsou pouze poslušnou prodlouženou rukou pana hejtmana Netolického, kterému je tímto způsobem umožňováno zasahovat do řízení a rozpočtů nemocnic podle jeho osobních politických plánů, a nikoliv podle často akutních potřeb pacientů. Nelze se pak divit, že představenstva nemocnic se chovají značně nehospodárným a nelogickým způsobem s postupným rozpadem esenciálních činností nemocnic a s nemocničním personálem je zacházeno jako s nahraditelnou lůzou.

  • Výše uvedené lze doložit např. na novém chirurgickém komplexu v Pardubické nemocnici, který byl předražen téměř dvojnásobně. Z ceny projektu (přes 2 miliardy) by šlo ufinancovat na více než 10 let 150 doktorů, 400 sester nebo 800 pomocných pracovníků. Nemyslíme si, že řešení současné krize zdravotnictví je o stavbě dalších a dalších budov, nýbrž o řešení nedostatku kvalitních pracovníků, kteří z nemocnic odcházejí. Samozřejmě, že pro pana hejtmana Netolického je lepší, když se „domluví“ s vedením nemocnic a stavebních firem na několikamiliardových stavebních projektech, než aby se postaral o páteř nemocnice (doktory a sestry). Co je skryto za motivací ,,vice prácí´´ stavebních zakázek před zajištěním kvalitního personálu necháváme na představách čtenáře.

  • Přístup do nemocnic a nízko prahová dostupnost je v každém roce u všech nemocnic kraje čím dál více omezována, přičemž je celá situace řešena pouze na oko. Počet míst je navyšován pouze formálně (vodorovným a svislým značením s řadou omezení), avšak reálně dochází naopak k úbytku parkovacích míst u nemocnic. Ve výsledku toto znamená, že parkovacích míst bude zlomek toho, co v minulosti a tento problém se v brzké době nevyřeší.

  • Pro pacienty tyto výsledky znamenají především pokles úrovně zdravotní péče, který se projevuje delší čekací dobou, špatně stanovenou diagnózou, neoptimálním léčebným postupem, méně odpočatými, a tedy přirozeně více chybujícími lékaři, zbytečným cestováním mezi léčebnými zařízeními apod. Čím méně bude doktorů, sester a pomocných pracovníků, tím více budou vytěžováni ti, kteří to ještě nevzdali. Vše pak nutně musí dojít do neúnosného rizika pro pacienty, ALE I LÉKAŘE, do bodu úplného zhroucení, kdy se bohužel může stát, že se lékařské pomoci již nedovoláme ani na tísňové lince.

Navrhované řešení je nasnadě

Pokud jste četli pozorně, je asi zřejmé, že se nic nemůže změnit do doby, dokud bude vedení kraje zacházet s našimi doktory, sestrami a ostatním personálem nemocnic jako s postradatelným zbožím a z ušetřených peněz na platech těchto esenciálních pracovníků si budou na dále stavět „prázdné“ domy a realizovat jiné méně potřebné zakázky. V tomto případě bohužel platí, že čím méně doktorů a sester, tím více peněz zbývá na každoroční odměny členů představenstev nemocnic, nehledě na zdraví pacientů a chod nemocnic.

V rukách občanů kraje je naštěstí stále možnost toto změnit.

V krajských volbách v roce 2024 pamatujte, že můžete současnému vedení vystavit účet a stav našich nemocnic můžeme společnými silami zlepšit.

Sdružení SPD a nezávislí s podporou Trikolóry

MUDr. Vítězslav Novohradský, PhD.

Ing. Marcel Dlask

Zdroj: TZ ProtextSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář