Svatojakubský koncert v Přelouči

Pozvánka na Svatojakubský koncert v Přelouči 12. května 2019, kde budou vystupovat: Ivana Veberová, dlouholetá opera singerka z Plzně; pedagožka a flétnistka Lucie Stříbrná; ekonomka a také flétnistka Eva Kratošková a klavírista a varhaník Martin Hadáček.


Rádi bychom vás pozvali na další koncert v rámci I. sezony Svatojakubských koncertů v Přelouči. V neděli 12. května v 18:00 hodin se vám v přeloučském kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí představí tito interpeti: Ivana Veberová (varhany), Lucie Stříbrná (flétna), Eva Kratošková (flétna) a Martin Hadáček (varhany).

Ivana Veberová pochází z Lišova. Od svých sedmi let se učila zpěvu u Hedy Vodičkové na ZUŠ Bohuslava Jeremiáše v Č. Budějovicích. V roce 2005 absolvovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Antonie Denygrové. Zúčastnila se několika soutěží (1. místo v celostátní soutěži Karlovarský skřivánek, 3. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži A . Dvořáka v K.Varech a cena Jarmily Novotné). V posledním roce studia dostala možnost předzpívat v DJKT v Plzni a byla jí nabídnuta role Mařenky v Prodané nevěstě. V roce 2006 přijala v plzeňské opeře stálé angažmá a působí tu dodnes. Ztvárnila zde již přes 50 rolí, převážně titulních, mimo jiné Hraběnku, Desdemonu, Jenúfu, Micaëlu, Liu, Julii, Jaroslavnu, Donu Elvíru, Toscu, Černošku, Antonii, Aidu, Santuzzu, Libuši, Fidelii, Agátu, Lady Macbeth, Médeu, Taťánu, Cizí kněžnu, Rosalindu, Abigaile a Miladu. V roce 2006 byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v kategorii talent roku. V témže roce se dostala do širší nominace na Cenu Thálie za roli Jitky. Další nominace na Cenu Thálie přišli za roli Adriana Lecouvreur, La Giocondy, Emílie Marty, Armidy a v 2014 za roli Mařenky, kdy tuto cenu získala. Spolupracuje s Jihočeským divadlem a Slezským divadlem v Opavě.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a na Univerzitě v Hradci Králové, dále pokračovala ve studiu genetiky a antropologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na flétnu hraje aktivně od 6 let. Úspěšně absolvovala ve třídě Mgr. Jana Mildeho dva výukové cykly na LŠU později na ZUŠ v Přelouči. Pod jeho vedením se nejen sólově, ale i v komorním souboru účastnila řady vystoupení (zámek Choltice, hrad Svojanov, České Budějovice, zámek Bechyně, zámek Valtice), ale také řady flétnových soutěží po celé republice. Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako učitelka v Praze a pokračovala na gymnáziu v Přelouči. Od roku 2010 působí na Katedře biologických a biochemických věd na Fakultě chemicko – technologické Univerzity Pardubice. Zde několik let působila ve vedení jako první žena za dobu existence fakulty jako proděkanka pro vnější vztahy a propagaci. V rámci antropologických disciplín se věnuje přednáškové činnosti v rámci popularizace vědy pro laickou veřejnost.

Eva Kratošková je absolventkou Gymnázia Přelouč a Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice. Od dětských let se věnuje hře na příčnou flétnu a flétny zobcové. Nejprve v ZUŠ Pardubicích – Polabinách, později na kurzech pořádaných Českou hudební společností u prof. Václava Žilky v Bechyni, kurzech Společnosti pro starou hudbu ve Valticích pod vedením českých i zahraničních lektorů a soukromým studiem. Aktivně působí v Komorním souboru Škroup v Lázních Bohdanči, příležitostně v Pardubickém komorním orchestru a přeloučské Schóle Cantoribus. Je členkou České flétnové asociace. Hudba je její celoživotní láskou, a to jak v roli interpreta, tak v roli posluchače a návštěvníka koncertů.

Bc. Martin Hadáček je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde se specializoval na sbormistrovství chrámové hudby. Jeho vášeň pro hudbu a pedagogiku se odráží v jeho práci jako pedagoga na Základní umělecké škole Melodie, s.r.o. v Hořicích, kde se věnuje výuce hry na klavír. Kromě toho je Martin také vášnivý varhaník v kostele sv. Jakuba v Přelouči, kde svou hudbou oživuje bohoslužby a dotváří atmosféru duchovního setkání. Jeho odhodlání a talent přináší radost a inspiraci nejen jeho studentům, ale i věřícím ve farnosti.

Svatojakubské koncerty finančně podpořilo Ministerstvo kultury, Pardubický kraj a město Přelouč. Po koncertě jste všichni srdečně zváni na posezení na faře s občerstvením a možností besedy s účinkujícími.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Učitel roku

Hlavní zprávy