Vzestup lyceí v České republice - kvalitní alternativa pro středoškoláky

Více škol v České republice otevírá lycea, která poskytují všeobecné středoškolské vzdělání s maturitou. Ministerstvo školství podporuje větší podíl gymnázií a lyceí na úkor odborných škol. V Pardubickém kraji politici zamítli zřízení nových tříd lyceí.


Stále více škol v celé zemi otevírá lycea. Je to řešení pro ty, kteří chtějí všeobecné vzdělání, ale na gymnázium se nedostanou. Větší podíl gymnázií a lyceí na úkor odborných škol prosazuje i ministerstvo školství. V Pardubickém kraji řada lyceí už funguje, nicméně nová místa od září nevzniknou. Krajští politici odmítli povolit zřízení nových tříd lyceí v Pardubicích a v Chrudimi.

Radní pro školství Josef Kozel (3PK) uvedl, že žadatelé nesplnili podmínky pro to, aby jim bylo možné vyhovět. Jejich plány nebyly v souladu s dlouhodobým záměrem kraje. „Jsou určité parametry, které musí splnit, a to se jim nepodařilo,“ uvedl Kozel.

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitou. Absolventi získávají střední odborné vzdělání s maturitou. Většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu. Proti výuce na odborné škole je u lycea posíleno všeobecné vzdělávání, ale zůstává i odbornost, lycea jsou různě odborně zaměřena. V Litomyšli a v Chrudimi jsou třídy pedagogického lycea, v Moravské Třebové je vojenské a také letecké technické lyceum, v Pardubicích ekonomické a zdravotnické lyceum a v Jevíčku kombinované lyceum.

Jednou z podmínek pro otevření nového oboru je současné vymazání jiného existujícího, o který již nebyl mezi studenty takový zájem. V kraji je na středních školách totiž nadbytek míst. Zájemce o otevření školy s kapacitou 120 žáků musí najít jinou školu a přesvědčit ji, až se této kapacity dobrovolně vzdá. To podle kraje nesplnilo waldorfské lyceum, které usiluje o souhlas kraje už od roku 2019. Podalo již pátou žádost. „V žádosti není uveden žádný aktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou, jehož kapacita bude recipročně snížena,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Dominik Barták.

Neuspěla ani Střední škola Bohemia Chrudim, která chtěla nahradit 120 míst v oboru hotelnictví stejným počtem míst v tamním pedagogickém lyceu. „O obor hotelnictví byl stále nižší zájem a letos ho poprvé neotevřeme. Naopak musíme odmítat obrovské množství žáků, kteří by chtěli studovat na lyceu. Podle mne je toto modelový případ, jak by tomuto trendu bylo možné vyjít vstříc. Chtěli jsme kapacity z jednoho oboru přesunout do druhého, podle Pardubického kraje to však nelze,” uvedl ředitel Střední školy Bohemia Martin Slezáček.

Pardubický kraj postupuje podle pravidel, která však už ministerstvo školství neprosazuje. Neplatí zásada, podle níž je za nový lycejní obor nutné zrušit jiný maturitní obor. Ministerstvo lycea na další roky podporuje. Podporu lycejního vzdělávání na odborných školách zaneslo ministerstvo do dlouhodobého záměru platného na roky 2023 až 2027, který schválila vláda. „Umožníme krajům, které jsou klíčovými aktéry ve zřizování středních škol, aby dosáhly až na hladinu 50% podílu všeobecného vzdělání - tedy gymnaziálních a lycejních tříd,“ uvedl k tomu loni na podzim ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Dosud je ve všeobecném maturitním oboru zhruba třicet procent středoškoláků.

Ministr argumentuje tím, že zhruba polovina absolventů středních škol míří na vysoké školy a odborné by se měla profilovat až tam. Například ve Zlínském kraji letos v září otevře pět středních škol nová lycea. Změnu chystá i Jihomoravský kraj, který například ve střední škole v Lomnici u Tišnova chce třídu oboru hotelnictví nahradit třídou ekonomického lycea.

Pardubický kraj jisté změny připouští. „Rozhodně si nemyslím, že v naší vzdělávací soustavě chybí všeobecné vzdělání. Nejedná se tu o příběh Prahy. Ale mohu říct, že krajský dlouhodobý záměr upravujeme a že s tématy lyceí budeme pracovat,“ uvedl Kozel.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Pardubice

Hlavní zprávy