Nejlepší pardubičtí pedagogové 2023

0

Páteční večer, Pardubice, ocenění pedagogů, primátor Jan Nadrchal, poděkování ředitelům, blog, region24, aliado


Páteční večer v Pardubicích byl ve znamení ocenění nejlepších pedagogů roku 2023. Primátor Jan Nadrchal zdůraznil význam práce učitelů pro společnost. Ocenění zahrnovalo finanční odměny, diplomy a květiny.

V pátek večer se do pádných prostor Východočeského divadla v Pardubicích sjelo to nejlepší z pardubických pedagogů. Bylo zde oceněno mnoho učitelů v rámci slavnostního večera za jejich vytrvalou a oduševnělou práci v roce 2023. Ale to nebylo vše – na programu bylo také divadelní představení s názvem Do Nebes!

Primátor města Pardubic, Jan Nadrchal, řekl: „Práce učitelů je jednou z nejdůležitějších rolí v našem světě. Je to oni, kdo kromě rodiny, formují a rozvíjí naši mládež. Cílem tohoto ocenění je zdůraznit, že jejich práce je vidět a vysoce oceňována.'

Každý rok v březnu v souvislosti s Dnem učitelů si radnice vyhradí čas na vyznamenání nejlepších pedagogů. „Ocenění těch nejlepších učitelů je symbolem naší vděčnosti a ukazuje, jak si jejich práce nesmírně vážíme. Věříme také, že je to motivací pro jejich další práci. Z 53 organizací, ve kterých vychováváme a pečujeme o téměř 16 tisíc dětí, jsme ocenili ty nejlepší učitele, kteří svou profesi považují za poslání,' řekl první náměstek primátora Jakub Rychtecký, jehož odpovědností je školství.

Zasloužené počty účastníků přišli ocenit vynikající pedagogové. Kromě finanční odměny jim předána diplomy a květiny jako poděkování za jejich pracovitost. Sedm z nich získalo titul „nejlepší učitel roku 2023“, mezi nimi Lucie Kubátová, Karel Myška, Zita Kudrnová, Zdeňka Grossová, René Hönig, Venuše Novotná a Iva Škaloudová. Bylo jim vzdáno holdu za jejich významný individuální přínos k výchově a vzdělávání mladých lidí.

Speciální ocenění získala Petra Vopršalová z mateřské školy Korálek. Jakub Rychtecký, náměstek primátora zodpovědný za školství, uvedl: „Tato cena je výrazem poděkování celému týmu Mateřské školy Korálek za jejich úžasnou práci při zapojování rodičů a dětí do sportovních aktivit Běháme s Korálkem.'

Tradičně byli také oceněni tři nejlepší ředitelé škol za rok 2023. Toto ocenění si odnesla Gisela Kostelecká ze ZŠ Staňkova, Jana Smetanová ze ZŠ Prodloužená a Šárka Fišerová, ředitelka mateřské školy Benešovo náměstí.

Večer také sloužil jako příležitost poděkovat odcházejícím ředitelům škol, kteří odnesli perníkové vysvědčení jako upřímné poděkování za jejich dlouhodobou výjimečnou práci pro školství v Pardubicích.

Ocenění nejlepších pedagogů roku 2023 je významnou událostí, která demonstruje hodnotu, kterou město klade na vzdělávání. Komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu, spolu s Radou města Pardubic, pečlivě posuzuje nominace na nejlepší pedagogy, abychom mohli vyzdvihnout ty, kdo jsou naším nejvěrnějšími a nejvíce oddanými učiteli.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář